Széchenyi 2020

Az IONART Film Készítő és Grafikai Kft. a „Gyakornokok alkalmazása az IONART Kft-nél” című, GINOP-5.2.4-16-2019-03802 azonosítószámú pályázata során 19 215 737.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” című pályázati kiíráson a GINOP keretében. A támogatás intenzitása 100%.

A projekt keretében 4 fő 25 év alatti fiatal foglalkoztatására került sor a cég Eger, Vörösmarty u. 31. 1.emelet 2.a alatti telephelyén.

A felvett gyakornokok grafikus munkakörben kerültek foglalkoztatásra 2019.09.16. és 2021.09.14 közötti időszakban. A pályázatban elnyert támogatást a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek finanszírozására; a gyakornokok bér- és járulékköltségére, valamint eszközbeszerzésre került felhasználásra. A projekt megvalósítása során 2 fő szakember került kijelölésre, akik vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló és teljesítményértékelői szerepkört töltöttek be a gyakornokok mellett. A szakképzésben megszerzett tudás és készségek gyakorlati hasznosításával kapcsolatos közvetlen foglakoztatói és gyakornoki visszajelzések biztosítása érdekében a projekt teljes időtartama alatt kapcsolatot tartottunk az illetékes Szakképzési Centrummal. A projekt eredményeként létrejött új munkahelyeken a támogatott gyakornokok 9 hónap alatt megszerezve szakmai tapasztalatukat, tovább foglalkoztatva hosszú távon erősítik a vállalatunkat.

A projekt eredményeként 4 fő gyakornok, valamint 2 fő vállalati kapcsolattartó foglalkoztatása történt 9 hónapon keresztül. A projekt hozzájárult a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítéséhez, a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhettek, ezáltal javul foglalkoztathatóságuk és hosszabb távú munkaerő-piaci esélyeik.

A projekt 2019.09.16-án kezdődött, a projekt fizikai befejezésére 2021.09.14-én került sor.